В нашата детска градина

всеки ден е празник и полет

Нейното слънчево име е

Детска градина “Пролет”

 

Добре дошли

ДГ „Пролет” е общинска детска градина, която се намира в малкото китно село Кликач, община Карнобат. За първи път отваря врати на 21.XII 1981г. с името ЦДГ „Здравец”. Днес в нея се отглеждат и възпитават децата на първите възпитаници на градината. Те за разлика от своите родители растат и трупат знания в модерна обстановка.

ДГ е с  локално парно отопление, има обширен двор, собствена кухня, физкултурен салон. 

През 2019г. основната сграда е  реновирана и е изградена  парна инсталация по проект финансиран от Американското посолство у нас. Модерната ,съвременна и функционална сграда, помещенията и терасите  впечатляват със своята свежест и пъстрота и са привлекателен център  за родители и деца на възраст от 3 до 7 години.

ДГ ,,Пролет” функционира с 2 разновъзрастови групи: една в основна  сграда и една в допълнителна сграда  „Мечо Пух”  с.Соколово. Предучилищната подготовка се осъществява при целодневна организация на ВОП (Чл.14.1от Наредба5 за ПУО).

Тук работи екип, в който са включени: директор, 4 педагози и 4 помощно-обслужващ персонал.      Целта на екипа е : спазвайки стандартите на МОН и черпейки от най-добрите постижения в областта на предучилищното възпитание, да създадем условия за децата да изживеят пълноценно  своето детство и се подготвят за предизвикателствата на новото време.  

Прочети повече