Кои сме ние?

ДГ „Пролет” е общинска детска градина, която се намира в малкото китно село Кликач, община Карнобат. За първи път отваря врати на 21.XII 1981г. с името ЦДГ „Здравец”. Днес в нея се отглеждат и възпитават децата на първите възпитаници на градината. Те за разлика от своите родители растат и трупат знания в модерна обстановка.

ДГ е с  локално парно отопление, има обширен двор, собствена кухня, физкултурен салон. 

През 2019г. основната сграда е  реновирана и е изградена  парна инсталация по проект финансиран от Американското посолство у нас. Модерната ,съвременна и функционална сграда, помещенията и терасите  впечатляват със своята свежест и пъстрота и са привлекателен център  за родители и деца на възраст от 3 до 7 години.

ДГ ,,Пролет” функционира с 2 разновъзрастови групи: една в основна  сграда и една в допълнителна сграда  „Мечо Пух”  с.Соколово. Предучилищната подготовка се осъществява при целодневна организация на ВОП (Чл.14.1от Наредба5 за ПУО).

Тук работи екип, в който са включени: директор, 4 педагози и 4 помощно-обслужващ персонал.      Целта на екипа е : спазвайки стандартите на МОН и черпейки от най-добрите постижения в областта на предучилищното възпитание, да създадем условия за децата да изживеят пълноценно  своето детство и се подготвят за предизвикателствата на новото време. 

 

Основните характеристики на екипа са:

Професионализъм

Работа в екип

Общуване и взаимодействие със семействата

Любов към децата

Експериментиране на нови идеи

Толерантност

 

Ежедневните занимания по образователни направления,използването на интерактивни техники и игри са правилната формула за щастливи и успешни деца, заобиколени от любов,разбирателство и уют.

Уникалното за Детската градина е, че чрез нейната възпитателно -образователна работа влизат в контакт, взаимодействие и  си сътрудничат деца, семейства и екип от 3 различни етноси.

Заедно празнуваме християнски и мюсюлмански празници. Всички осъзнаваме, че различията не са от голямо значение, по-важно е да се възпитават нравствени ценности – любов, обич, честност, добродетелност, взаимопомощ.

 

Тук децата намират:

Приятели

Радостни игри

Обич

Любими занимания

Емоционална удовлетвореност

Творческо развитие